Universidade Faculdade de Direito Canónico www.iuscangreg.itCIC/1983CCEODireito universalDireito particularDireito proprio / estatutosFontes históricasJurisprudência STSAAcordos internacionaisPáginas internetLiteraturaBibliografia canónicaMotores de pesquisaLinklistMapa do siteProfessoresProfessores bem conhecidos do século XX
Jurisprudência da Assinatura Apostólica em matéria de contencioso administrativo
 
 

Supremo Tribunal da Assinatura Apostólica
Sententia definitiva de 21.05.2011, Prot. N. 41719/08 CA


Autor D.na X. et alii
Parte demandada Congregatio pro Clericis
Objeto Suppressionis paroeciae et reductionis ecclesiae in usum profanum
coram Caffarra
Publicação Apoll 85 (2012) 414-419
J 73 (2013) 598-608
W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 283-297
Download
Traduções angl.: W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 283-297; J 73 (2013) 599-609
it., Apoll 85 (2012) 420-426
Conteúdo Constat tantum de violatione legis in decernendo quoad reductionem ecclesiae in usum profanum.
Fontes 
?
Legenda
 
Cânones do Código de 1983
São assinalados nas fontes todos os cânones referidos na parte in iure e na parte in facto da decisão.
São assinalados em negrito os cânones que constituem o objecto principal da decisão ou sobre os quais a decisão enuncia um princípio de interpretação.
São assinalados em itálico os cânones do Código 1983 que:
- não são referidos no texto da decisão, mas dos quais essa trata;
- correspondem a cânones do Código 1917 de que a decisão, anterior a 1983, trata.

Outras fontes
São assinaladas todas as fontes que são mencionadas na parte in iure e na parte in facto da decisão.
CIC cann. 51; 515 § 2; 1222 § 1; 1222 § 2; 1734; 1735; 1737 § 2
Máximas
1. Legitime propositus habendus est recursus hierarchicus quo recurrentes intra terminum praestitutum ad competens Curiae Romanae Dicasterium responsionem transmittant Vicarii episcopalis qua notificaverit Episcopum decisionem confirmavisse et amplam explanationem quoad rationes motivas dederit, recursu hierarchico praepropere proposito confirmato.
1. Si deve considerare legittimamente proposto il ricorso gerarchico con il quale entro il termine stabilito i ricorrenti trasmettano al competente Dicastero della Curia Romana la risposta del Vicario episcopale con la quale egli abbia notificato la conferma del Vescovo e abbia dato ampia spiegazione delle ragioni motive, confermato il ricorso gerarchico in anticipo presentato.
2. Decretum motivis instructum habendum est si Vicarius episcopalis rationes motivas alibi datas in responsione ad remonstrationem amplius exponit.
2. Si deve ritenere provvisto dei motivi il decreto se il Vicario episcopale nella risposta alla rimostranza espone ampiamente i motivi altrove dati.
3. Lex Ecclesiae ad paroeciae suppressionem postulat ut rationes motivae sint iustae, non autem graves. Quarum existimatio praecipue et necessarie discrimini Episcopi committitur, adeo ut cum haud probetur eum arbitrarie egisse, eius decisio a competenti Curiae Romanae Dicasterio confirmata sustinetur.
3. La legge della Chiesa sulla soppressione della parrocchia richiede che le ragioni siano giuste, non però gravi. La loro valutazione è rimessa principalmente e necessariamente al giudizio del Vescovo così che se non si provi che egli ha agito arbitrariamente, la sua decisione confermata dal competente Dicastero della Curia Romana si sostiene.
4. Iurisprudentia aequiparat clausuram ecclesiae cum eius reductione in usum profanum (in casu iam proposita erat ecclesiae alienatio).
4. La giurisprudenza equipara la chiusura della chiesa alla sua riduzione ad uso profano (nel caso già ne era proposta la vendita).
5. Ad causas graves de quibus in can. 1222, § 2 constituendas sufficere nequeunt rationes motivae characteris generalis uti v.gr. reductio numeri sacerdotum, numerus elevatus aedificiorum sacrorum, generalis reordinatio structurae pastoralis. Necessarium est in singulis casibus probare reapse haberi causas graves (in casu ex actis constat de optimo statu conservationis ecclesiae, dum fideles parati sunt ad necessarios sumptus pro ecclesia sustinendos).
5. Per le cause gravi di cui al can. 1222, § 2 non bastano ragioni motive di carattere generale, come, per esempio, la riduzione del numero di sacerdoti, l’elevato numero di edifici sacri o il riordinamento generale della struttura pastorale. È necessario provare nei singoli casi che realmente si danno cause gravi (nel caso consta dagli atti dell’ottimo stato di conservazione della chiesa e che i fedeli sono pronti a sostenere le spese necessarie per la chiesa).
Comentários C. Begus, «Adnotationes in Decreta», Apoll 85 (2012) 445-464
K. Martens, «Brief Note Regarding»

Autor das máximas (em latim) e da tradução italiana: © G. Paolo Montini