Universität Kanonistische Fakultät www.iuscangreg.itCIC/1983CCEOGesamtkirchliche NormenPartikularrechtEigenrecht / StatutenFrühere RechtsquellenRechtsprechung SSATInternationale VerträgeWebsitesLiteraturKanonistische BibliographieSuchfunktionenLinklistSitemapLehrendeBekannte Professoren aus dem 20. Jh.
Rechtsprechung der Apostolischen Signatur über Verwaltungsstreitigkeiten
 
 

Oberster Gerichtshof der Apostolischen Signatur
Sententia definitiva vom 21.05.2011, Prot. N. 41719/08 CA


Kläger D.na X. et alii
Belangte Partei Congregatio pro Clericis
Gegenstand Suppressionis paroeciae et reductionis ecclesiae in usum profanum
coram Caffarra
Fundstelle Apoll 85 (2012) 414-419
J 73 (2013) 598-608
W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 283-297
Download
Übersetzungen angl.: W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 283-297; J 73 (2013) 599-609
it., Apoll 85 (2012) 420-426
Inhalt Constat tantum de violatione legis in decernendo quoad reductionem ecclesiae in usum profanum.
Rechtsquellen 
?
Legenda
 
Canones des CIC/1983
Alle in den Entscheidungen (sowohl im Teil in iure als auch im Teil in facto) erwähnten Canones sind als Quellen angegeben.
In Fettschrift werden diejenigen Canones angezeigt, die den Hauptgegenstand der Entscheidung bilden oder zu denen die Entscheidung ein Auslegungsprinzip formuliert.
In Kursivschrift werden diejenigen Canones des CIC von 1983 angezeigt,
- die nicht im Text der Entscheidung genannt sind, mit denen sich die Entscheidung aber befasst;
- die denjeingen Canones des CIC/1917 entsprechen, von denen die - vor 1983 gefällte - Entscheidung handelt.

Andere Quellen
Es werden alle Quellen angegeben, die im Text Entscheidung (in iure oder in facto) erwähnt sind.
CIC cann. 51; 515 § 2; 1222 § 1; 1222 § 2; 1734; 1735; 1737 § 2
Leitsätze
1. Legitime propositus habendus est recursus hierarchicus quo recurrentes intra terminum praestitutum ad competens Curiae Romanae Dicasterium responsionem transmittant Vicarii episcopalis qua notificaverit Episcopum decisionem confirmavisse et amplam explanationem quoad rationes motivas dederit, recursu hierarchico praepropere proposito confirmato.
1. Si deve considerare legittimamente proposto il ricorso gerarchico con il quale entro il termine stabilito i ricorrenti trasmettano al competente Dicastero della Curia Romana la risposta del Vicario episcopale con la quale egli abbia notificato la conferma del Vescovo e abbia dato ampia spiegazione delle ragioni motive, confermato il ricorso gerarchico in anticipo presentato.
2. Decretum motivis instructum habendum est si Vicarius episcopalis rationes motivas alibi datas in responsione ad remonstrationem amplius exponit.
2. Si deve ritenere provvisto dei motivi il decreto se il Vicario episcopale nella risposta alla rimostranza espone ampiamente i motivi altrove dati.
3. Lex Ecclesiae ad paroeciae suppressionem postulat ut rationes motivae sint iustae, non autem graves. Quarum existimatio praecipue et necessarie discrimini Episcopi committitur, adeo ut cum haud probetur eum arbitrarie egisse, eius decisio a competenti Curiae Romanae Dicasterio confirmata sustinetur.
3. La legge della Chiesa sulla soppressione della parrocchia richiede che le ragioni siano giuste, non però gravi. La loro valutazione è rimessa principalmente e necessariamente al giudizio del Vescovo così che se non si provi che egli ha agito arbitrariamente, la sua decisione confermata dal competente Dicastero della Curia Romana si sostiene.
4. Iurisprudentia aequiparat clausuram ecclesiae cum eius reductione in usum profanum (in casu iam proposita erat ecclesiae alienatio).
4. La giurisprudenza equipara la chiusura della chiesa alla sua riduzione ad uso profano (nel caso già ne era proposta la vendita).
5. Ad causas graves de quibus in can. 1222, § 2 constituendas sufficere nequeunt rationes motivae characteris generalis uti v.gr. reductio numeri sacerdotum, numerus elevatus aedificiorum sacrorum, generalis reordinatio structurae pastoralis. Necessarium est in singulis casibus probare reapse haberi causas graves (in casu ex actis constat de optimo statu conservationis ecclesiae, dum fideles parati sunt ad necessarios sumptus pro ecclesia sustinendos).
5. Per le cause gravi di cui al can. 1222, § 2 non bastano ragioni motive di carattere generale, come, per esempio, la riduzione del numero di sacerdoti, l’elevato numero di edifici sacri o il riordinamento generale della struttura pastorale. È necessario provare nei singoli casi che realmente si danno cause gravi (nel caso consta dagli atti dell’ottimo stato di conservazione della chiesa e che i fedeli sono pronti a sostenere le spese necessarie per la chiesa).
Kommentare C. Begus, «Adnotationes in Decreta», Apoll 85 (2012) 445-464
K. Martens, «Brief Note Regarding»

Autor der Leitsätze (auf Latein) und der italienischen Übersetzung: © G. Paolo Montini