Universität Kanonistische Fakultät www.iuscangreg.itCIC/1983CCEONormen für die lateinische KircheOstkirchenrechtPartikularrechtEigenrecht / StatutenFrühere RechtsquellenRechtsprechung SSATInternationale VerträgeWebsitesLiteraturKanonistische BibliographieSuchfunktionenLinklistSitemapLehrendeBekannte Professoren aus dem 20. Jh.
Rechtsprechung der Apostolischen Signatur über Verwaltungsstreitigkeiten
 
 

Oberster Gerichtshof der Apostolischen Signatur
Decretum Congressus vom 27.03.2015, Prot. N. 49272/14 CA


Kläger D.nus X et alii
Belangte Partei Congregatio pro Clericis
Gegenstand Reductionis ecclesiae X in usum profanum
Inhalt Decretum reiectionis in limine confirmandum esse.
Anmerkungen Cf. L’attività della Santa Sede 2015, p. 786.
Rechtsquellen 
?
Legenda
 
Canones des CIC/1983
Alle in den Entscheidungen (sowohl im Teil in iure als auch im Teil in facto) erwähnten Canones sind als Quellen angegeben.
In Fettschrift werden diejenigen Canones angezeigt, die den Hauptgegenstand der Entscheidung bilden oder zu denen die Entscheidung ein Auslegungsprinzip formuliert.
In Kursivschrift werden diejenigen Canones des CIC von 1983 angezeigt,
- die nicht im Text der Entscheidung genannt sind, mit denen sich die Entscheidung aber befasst;
- die denjeingen Canones des CIC/1917 entsprechen, von denen die - vor 1983 gefällte - Entscheidung handelt.

Andere Quellen
Es werden alle Quellen angegeben, die im Text Entscheidung (in iure oder in facto) erwähnt sind.
CIC can. 1222 § 2
LP art. 76 § 1
Leitsätze
1. Quoad praeviam Promotoris Iustitiae auditionem in casu probandam, satis est ut in actis exstet adumbratio decreti reiectionis in limine a Promotore Iustitiae deputato exarata, subsignata et Secretario proposita.
1. Per provare che il Promotore di Giustizia è stato previamente ascoltato, è sufficiente che in atti si trovi la proposta del decreto di rigetto in limine preparata dal Promotore di Giustizia deputato exarata, firmata e presentata al Segretario.
2. Ad normam can. 127 requiritur ut exquiratur consilium omnium eorum qui sunt praesentes; nullo autem modo requiritur ut sententiae singulorum scripto consignentur.
2. A norma del can. 127 si richiede che si chieda il parere di tutti quelli che sono presenti, ma in nessun modo è richiesto che i pareri dei singoli sia messi per iscritto.
3. Coram Signatura Apostolica ad rem habenda sunt tantummodo motiva ob quae competens Curiae Romanae Dicasterium decisionem Episcopi approbavit (quae, in casu, respiciunt praesertim condicionem ecclesiae et condicionem oeconomicam paroeciae, ad quam aedes sacra pertinet).
3. Di fronte alla Segnatura Apostolica si devono considerare pertinenti solo i motivi per i quali il competente Dicastero della Curia Romana ha approvato la decisione del Vescovo (essi, nel caso, riguardano soprattutto la condizione della chiesa e la condizione economica della parrocchia alla quale appartiene l’edificio sacro).
4. Relatio ex una parte valida, quatenus structuram ecclesiae sanam iudicaverit, invalida ex altera parte, quatenus indicaverit reparationes in ea efficiendas una cum aestimatione pretii operum necessariorum, habita, argumentum sat contradictorium exstat, quod haud demonstrare potest competens Curiae Romanae Dicasterium, omnibus actis perspectis, erravisse circa gravem reductionis causam.4. Considerare una relazione da una parte valida, per quanto abbia giudicato sana la struttura della chiesa, e dall’altra parte invalida, per quanto abbia indicato le riparazioni da effettuare su di essa con la stima del prezzo delle opere necessarie, è argomento assai contradittorio, che non può dimostrare che il competente Dicastero della Curia Romana, dopo aver esaminati tutti gli atti, abbia errato sulla causa grave per la riduzione.

Autor der Leitsätze (auf Latein) und der italienischen Übersetzung: © G. Paolo Montini