Università Facoltà di Diritto Canonico www.iuscangreg.it Diritto vigente Fonti storiche Giurisprudenza STSA Accordi internazionali Siti web Letteratura ——  Banche Dati ——  Riviste ——  Collane ——  Tesi Dottorali ——  Altri Collegamenti ——  DigiPoint ——  Classificazione PUG Bibliografia Canonistica Motori di ricerca Linklist Mappa Sito Nostri Maestri Accesso Veloce PUG
Italiano |
 English |
 Deutsch |
 Español |
 Français |
 Português |
Pontificia Università Gregoriana
Facoltà di Diritto Canonico
www.iuscangreg.it

Articoli della rivista «Roczniki Nauk Prawnych»
che sono stati inseriti nella Bibliografia CanonisticaVolume e Pagine Articolo Campo del diritto
28/3 (2018) 209-228. doi: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.3-13Kaleta, P., «Wymagania prawne dotyczące pobożnych rozporządzeń woli według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Legal Requirements Relating to Pious Dispositions According to the 1983 Code of Canon Law»Beni Temporali
28/3 (2018) 193-207. doi: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.3-12Fiejdasz-Buczek, L., «Pojęcie relikwii oraz kanoniczne rozpoznanie, przeniesienie i konserwacja doczesnych szczątek sług Bożych według instrukcji Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych z 8 grudnia 2017 roku. Tje Concept of Relics and Canonical Recognition, Transfer and Preservation of the Mortal Remains of Servants if God According to the Instruction of the Congregation for the Causes of Saints on December 8, 2017»Processi
28/3 (2018) 181-191. doi: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.3-11Dzierżon, G., «Zakresy sprawowania władzy rządzenia w kanonicznym porządku prawnym (kan. 130). The Scope of Authority of the Power of Governance in the Canonical Legal Order (can. 130 1983 Code of Canon Law)»Norme generali
28/2 (2018) 109-127. doi: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.2-8Lewandowski, P., «Realizacja prawa duchownych do godziwego utrzymania przy okazji wizyty duszpasterskiej według polskiego ustawodawstwa partykularnego. Implementation of the Clergy's Right to Decent Support on the Occasion of a Pastoral Visit According to Polish Particular Legislation»Beni Temporali
28/1 (2018) 133-149. doi: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.1-8Wnuk, R., «Etapy prowizji kanonicznej na urząd proboszcza w obowiązującym polskim ustawodawstwie synodalnym. Stages of the canonical provision of the office of pastor in the contemporary law of Polish Synods»Chiesa particolare / Norme generali
27/4 (2017) 101-117. doi: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.4-5Syczewsk, T., «Stan aktualny i perspektywy rozwoju polskiego prawa spółdzielczego. Patronages of the Saints and the Beatified under the Current Legislation of the Latin Church»Processi
27/3 (2017) 105-120. doi: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.3-7Gosiewski, R., «Zawarcie małżeństwa coram assistente laico (kan. 1112). The Celebration of Marriage Coram Assistente Laico (C. 1112)»Matrimonio
27/3 (2017) 7-26. doi: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.3-1Bień-Węgłowska, I., «Zaburzenia psychiczne sprawcy czynu zabronionego jako przedmiot rozpoznania w procedurze wykroczeniowej po 1 lipca 2015 roku. Psychological Disorders in the Perpetrator of a Prohibited Acta as the Object of Judicial Consideration in the Procedure for Petty Offences After 1 July 2015»Delitti e Pene / Processi
27/2 (2017) 171-193. doi: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.2-9Wnuk, R., «Wymogi prowizji na urząd proboszcza w obowiązującym polskim ustawodawstwie synodalnym»Chiesa particolare
27/2 (2017) 151-169. doi: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.2-8Lewandowski, P., «Pojęcie godziwego utrzymania duchownych według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku»Ministri Sacri
27/2 (2017) 97-128. doi: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.2-6Bider, M., «Ewolucja diakonatu kobiet w ustawodawstwie synodów galijskich u schyłku chrześcijańskiej starożytności»Ministri Sacri
27/1 (2017) 99-112. doi: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.1-6Michowicz, P., «Categoria giuridica omnicomprensiva del "bene" nell’ordinamento canonico»Studi generali
27/1 (2017) 81-98. doi: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.1-5Lech, W., «Określenie i sposoby sprawowania sakramentu pokuty w prawie kanonicznym»Riconciliazione
27/1 (2017) 63-79. doi: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.1-4Gałkowski, T., «Umiarkowane korzystanie z praw przysługujących wiernym (kan. 223 §2)»I fedeli in genere
26/4 (2016) 163-182. doi: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2016.26.4-8Zaleski, R., «Przestępstwo profanacji postaci eucharystycznych w kanonicznym prawie karnym»Delitti e Pene
26/4 (2016) 137-161. doi: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2016.26.4-7Bider, M., «Początki instytucji diakonis w Kościele łacińskim w ujęciu historyczno-kanonicznym»Studi generali
26/3 (2016) 141-153. doi: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2016.26.3-8Szubtarski, G., «Obowiązek życia w domu zakonnym a możliwość tymczasowego przebywania poza wspólnotą w wybranych dokumentach Kościoła i Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku»Vita Consacrata
26/3 (2016) 121-140. doi: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2016.26.3-7Sztychmiler, R., «Procesy małżeńskie — stan aktualny i perspektywy»Processi
26/3 (2016) 99-120. doi: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2016.26.3-6Romanko, A., «Nowe struktury ekonomiczno-administracyjne w Kurii Rzymskiej»Costituzione gerarchica
26/2 (2016) 155-175. doi: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2016.26.2-8Sitarz, M., «Zadania mediów w realizacji misji nauczycielskiej Kościoła w Polsce»Munus docendi
26/2 (2016) 137-153. doi: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2016.26.2-7Rozkrut, T., «Czy drugi wyrok w procesie małżeńskim jest konieczny?»Processi
26/2 (2016) 115-136. doi: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2016.26.2-6Pastwa, A., «Peritus peritorum czy iudex peritorum? Uwagi o pozycji sędziego w dialogu z biegłym (kan. 1095)»Processi
26/2 (2016) 101-114. doi: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2016.26.2-5Kraiński, W., «Uprawnienia Kościoła katolickiego w odniesieniu do małżeństw niekatolików»Matrimonio
26/1 (2016) 91-124. doi: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2016.26.1-5Góralski, W., «Walor dowodowy confessio simulantis w orzecznictwie Trybunału Roty Rzymskiej»Processi


 
Copyright © 2019 Pontificia Università Gregoriana, Facoltà di Diritto Canonico - Piazza della Pilotta, 4 - 00187 Roma - Italia