Università Facoltà di Diritto Canonico www.iuscangreg.it Diritto vigente Fonti storiche Giurisprudenza STSA Accordi internazionali Siti web Letteratura ——  Banche Dati ——  Riviste ——  Collane ——  Tesi Dottorali ——  Altri Collegamenti ——  Classificazione PUG Bibliografia Canonistica Motori di ricerca Linklist Mappa Sito Nostri Maestri Accesso Veloce PUG
Italiano |
 English |
 Deutsch |
 Español |
 Français |
 Português |
Pontificia Università Gregoriana
Facoltà di Diritto Canonico
www.iuscangreg.it

Articoli della rivista «Roczniki Nauk Prawnych»
che sono stati inseriti nella Bibliografia CanonisticaVolume e Pagine Articolo Campo del diritto
27/2 (2017) 171-193. doi: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.2-9Wnuk, R., «Wymogi prowizji na urząd proboszcza w obowiązującym polskim ustawodawstwie synodalnym»Chiesa particolare
27/2 (2017) 151-169. doi: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.2-8Lewandowski, P., «Pojęcie godziwego utrzymania duchownych według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku»Ministri Sacri
27/2 (2017) 97-128. doi: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.2-6Bider, M., «Ewolucja diakonatu kobiet w ustawodawstwie synodów galijskich u schyłku chrześcijańskiej starożytności»Ministri Sacri
27/1 (2017) 99-112. doi: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.1-6Michowicz, P., «Categoria giuridica omnicomprensiva del "bene" nell’ordinamento canonico»Studi generali
27/1 (2017) 81-98. doi: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.1-5Lech, W., «Określenie i sposoby sprawowania sakramentu pokuty w prawie kanonicznym»Riconciliazione
27/1 (2017) 63-79. doi: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.1-4Gałkowski, T., «Umiarkowane korzystanie z praw przysługujących wiernym (kan. 223 §2)»I fedeli in genere
26/4 (2016) 163-182. doi: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2016.26.4-8Zaleski, R., «Przestępstwo profanacji postaci eucharystycznych w kanonicznym prawie karnym»Delitti e Pene
26/4 (2016) 137-161. doi: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2016.26.4-7Bider, M., «Początki instytucji diakonis w Kościele łacińskim w ujęciu historyczno-kanonicznym»Studi generali
26/3 (2016) 141-153. doi: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2016.26.3-8Szubtarski, G., «Obowiązek życia w domu zakonnym a możliwość tymczasowego przebywania poza wspólnotą w wybranych dokumentach Kościoła i Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku»Vita Consacrata
26/3 (2016) 121-140. doi: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2016.26.3-7Sztychmiler, R., «Procesy małżeńskie — stan aktualny i perspektywy»Processi
26/3 (2016) 99-120. doi: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2016.26.3-6Romanko, A., «Nowe struktury ekonomiczno-administracyjne w Kurii Rzymskiej»Costituzione gerarchica
26/2 (2016) 155-175. doi: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2016.26.2-8Sitarz, M., «Zadania mediów w realizacji misji nauczycielskiej Kościoła w Polsce»Munus docendi
26/2 (2016) 137-153. doi: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2016.26.2-7Rozkrut, T., «Czy drugi wyrok w procesie małżeńskim jest konieczny?»Processi
26/2 (2016) 115-136. doi: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2016.26.2-6Pastwa, A., «Peritus peritorum czy iudex peritorum? Uwagi o pozycji sędziego w dialogu z biegłym (kan. 1095)»Processi
26/2 (2016) 101-114. doi: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2016.26.2-5Kraiński, W., «Uprawnienia Kościoła katolickiego w odniesieniu do małżeństw niekatolików»Matrimonio
26/1 (2016) 91-124. doi: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2016.26.1-5Góralski, W., «Walor dowodowy confessio simulantis w orzecznictwie Trybunału Roty Rzymskiej»Processi


 
Copyright © 2019 Pontificia Università Gregoriana, Facoltà di Diritto Canonico - Piazza della Pilotta, 4 - 00187 Roma - Italia