Lingue    

Canon
CODEX IURIS CANONICI
LIBER I. DE NORMIS GENERALIBUS
1
TITULUS I. DE LEGIBUS ECCLESIASTICIS
7
TITULUS II. DE CONSUETUDINE
23
TITULUS III. DE DECRETIS GENERALIBUS ET DE INSTRUCTIONIBUS
29
TITULUS IV. DE ACTIBUS ADMINISTRATIVIS SINGULARIBUS
CAPUT I. NORMAE COMMUNES
35
CAPUT II. DE DECRETIS ET PRAECEPTIS SINGULARIBUS
48
CAPUT III. DE RESCRIPTIS
59
CAPUT IV. DE PRIVILEGIIS
76
CAPUT V. DE DISPENSATIONIBUS
85
TITULUS V. DE STATUTIS ET ORDINIBUS
94
TITULUS VI. DE PERSONIS PHYSICIS ET IURIDICIS
CAPUT I. DE PERSONARUM PHYSICARUM CONDICIONE CANONICA
96
CAPUT II. DE PERSONIS IURIDICIS
113
TITULUS VII. DE ACTIBUS IURIDICIS
124
TITULUS VIII. DE POTESTATE REGIMINIS
129
TITULUS IX. DE OFFICIIS ECCLESIASTICIS
145
CAPUT I. DE PROVISIONE OFFICII ECCLESIASTICI
146
Art. 1. DE LIBERA COLLATIONE
157
Art. 2. DE PRAESENTATIONE
158
Art. 3. DE ELECTIONE
164
Art. 4. DE POSTULATIONE
180
CAPUT II. DE AMISSIONE OFFICII ECCLESIASTICI
184
Art. 1. DE RENUNTIATIONE
187
Art. 2. DE TRANSLATIONE
190
Art. 3. DE AMOTIONE
192
Art. 4. DE PRIVATIONE
196
TITULUS X. DE PRAESCRIPTIONE
197
TITULUS XI. DE TEMPORIS SUPPUTATIONE
200
LIBER II. DE POPULO DEI
PARS I. DE CHRISTIFIDELIBUS
204
TITULUS I. DE OMNIUM CHRISTIFIDELIUM OBLIGATIONIBUS ET IURIBUS
208
TITULUS II. DE OBLIGATIONIBUS ET IURIBUS CHRISTIFIDELIUM LAICORUM
224
TITULUS III. DE MINISTRIS SACRIS SEU DE CLERICIS
CAPUT I. DE CLERICORUM INSTITUTIONE
232
CAPUT II. DE CLERICORUM ADSCRIPTIONE SEU INCARDINATIONE
265
CAPUT III. DE CLERICORUM OBLIGATIONIBUS ET IURIBUS
273
CAPUT IV. DE AMISSIONE STATUS CLERICALIS
290
TITULUS IV. DE PRAELATURIS PERSONALIBUS
294
TITULUS V. DE CHRISTIFIDELIUM CONSOCIATIONIBUS
CAPUT I. NORMAE COMMUNES
298
CAPUT II. DE CHRISTIFIDELIUM CONSOCIATIONIBUS PUBLICIS
312
CAPUT III. DE CHRISTIFIDELIUM CONSOCIATIONIBUS PRIVATIS
321
CAPUT IV. NORMAE SPECIALES DE LAICORUM CONSOCIATIONIBUS
327
PARS II. DE ECCLESIAE CONSTITUTIONE HIERARCHICA
SECTIO I. DE SUPREMA ECCLESIAE AUCTORITATE
CAPUT I. DE ROMANO PONTIFICE DEQUE COLLEGIO EPISCOPORUM
330
Art. 1. DE ROMANO PONTIFICE
331
Art. 2. DE COLLEGIO EPISCOPORUM
336
CAPUT II. DE SYNODO EPISCOPORUM
342
CAPUT III. DE SANCTAE ROMANAE ECCLESIAE CARDINALIBUS
349
CAPUT IV. DE CURIA ROMANA
360
CAPUT V. DE ROMANI PONTIFICIS LEGATIS
362
SECTIO II. DE ECCLESIIS PARTICULARIBUS DEQUE EARUNDEM COETIBUS
TITULUS I. DE ECCLESIIS PARTICULARIBUS ET DE AUCTORITATE IN IISDEM CONSTITUTA
CAPUT I. DE ECCLESIIS PARTICULARIBUS
368
CAPUT II. DE EPISCOPIS
Art. 1. DE EPISCOPIS IN GENERE
375
Art. 2. DE EPISCOPIS DIOECESANIS
381
Art. 3. DE EPISCOPIS COADIUTORIBUS ET AUXILIARIBUS
403
CAPUT III. DE SEDE IMPEDITA ET DE SEDE VACANTE
Art. 1. DE SEDE IMPEDITA
412
Art. 2. DE SEDE VACANTE
416
TITULUS II. DE ECCLESIARUM PARTICULARIUM COETIBUS
CAPUT I. DE PROVINCIIS ECCLESIASTICIS ET DE REGIONIBUS ECCLESIASTICIS
431
CAPUT II. DE METROPOLITIS
435
CAPUT III. DE CONCILIIS PARTICULARIBUS
439
CAPUT IV. DE EPISCOPORUM CONFERENTIIS
447
TITULUS III. DE INTERNA ORDINATIONE ECCLESIARUM PARTICULARIUM
CAPUT I. DE SYNODO DIOECESANA
460
CAPUT II. DE CURIA DIOECESANA
469
Art. 1. DE VICARIIS GENERALIBUS ET EPISCOPALIBUS
475
Art. 2. DE CANCELLARIO ALIISQUE NOTARIIS ET DE ARCHIVIS
482
Art. 3. DE CONSILIO A REBUS OECONOMICIS ET DE OECONOMO
492
CAPUT III. DE CONSILIO PRESBYTERALI ET DE COLLEGIO CONSULTORUM
495
CAPUT IV. DE CANONICORUM CAPITULIS
503
CAPUT V. DE CONSILIO PASTORALI
511
CAPUT VI. DE PAROECIIS, DE PAROCHIS ET DE VICARIIS PAROECIALIBUS
515
CAPUT VII. DE VICARIIS FORANEIS
553
CAPUT VIII. DE ECCLESIARUM RECTORIBUS ET DE CAPPELLANIS
Art. 1. DE ECCLESIARUM RECTORIBUS
556
Art. 2. DE CAPPELLANIS
564
PARS III. DE INSTITUTIS VITAE CONSECRATAE ET DE SOCIETATIBUS VITAE APOSTOLICAE
SECTIO I. DE INSTITUTIS VITAE CONSECRATAE
TITULUS I. NORMAE COMMUNES OMNIBUS INSTITUTIS VITAE CONSECRATAE
573
TITULUS II. DE INSTITUTIS RELIGIOSIS
607
CAPUT I. DE DOMIBUS RELIGIOSIS EARUMQUE ERECTIONE ET SUPPRESSIONE
608
CAPUT II. DE INSTITUTORUM REGIMINE
Art. 1. DE SUPERIORIBUS ET CONSILIIS
617
Art. 2. DE CAPITULIS
631
Art. 3. DE BONIS TEMPORALIBUS EORUMQUE ADMINISTRATIONE
634
CAPUT III. DE CANDIDATORUM ADMISSIONE ET DE SODALIUM INSTITUTIONE
Art. 1. DE ADMISSIONE IN NOVITIATUM
641
Art. 2. DE NOVITIATU ET NOVITIORUM INSTITUTIONE
646
Art. 3. DE PROFESSIONE RELIGIOSA
654
Art. 4. DE RELIGIOSORUM INSTITUTIONE
659
CAPUT IV. DE INSTITUTORUM EORUMQUE SODALIUM OBLIGATIONIBUS ET IURIBUS
662
CAPUT V. DE APOSTOLATU INSTITUTORUM
673
CAPUT VI. DE SEPARATIONE SODALIUM AB INSTITUTO
Art. 1. DE TRANSITU AD ALIUD INSTITUTUM
684
Art. 2. DE EGRESSU AB INSTITUTO
686
Art. 3. DE DIMISSIONE SODALIUM
694
CAPUT VII. DE RELIGIOSIS AD EPISCOPATUM EVECTIS
705
CAPUT VIII. DE CONFERENTIIS SUPERIORUM MAIORUM
708
TITULUS III. DE INSTITUTIS SAECULARIBUS
710
SECTIO II. DE SOCIETATIBUS VITAE APOSTOLICAE
731
LIBER III. DE ECCLESIAE MUNERE DOCENDI
747
TITULUS I. DE DIVINI VERBI MINISTERIO
756
CAPUT I. DE VERBI DEI PRAEDICATIONE
762
CAPUT II. DE CATECHETICA INSTITUTIONE
773
TITULUS II. DE ACTIONE ECCLESIAE MISSIONALI
781
TITULUS III. DE EDUCATIONE CATHOLICA
793
CAPUT I. DE SCHOLIS
796
CAPUT II. DE CATHOLICIS UNIVERSITATIBUS ALIISQUE STUDIORUM SUPERIORUM INSTITUTIS
807
CAPUT III. DE UNIVERSITATIBUS ET FACULTATIBUS ECCLESIASTICIS
815
TITULUS IV. DE INSTRUMENTIS COMMUNICATIONIS SOCIALIS ET IN SPECIE DE LIBRIS
822
TITULUS V. DE FIDEI PROFESSIONE
833
LIBER IV. DE ECCLESIAE MUNERE SANCTIFICANDI
834
PARS I. DE SACRAMENTIS
840
TITULUS I. DE BAPTISMO
849
CAPUT I. DE BAPTISMI CELEBRATIONE
850
CAPUT II. DE BAPTISMI MINISTRO
861
CAPUT III. DE BAPTIZANDIS
864
CAPUT IV. DE PATRINIS
872
CAPUT V. DE COLLATI BAPTISMI PROBATIONE ET ADNOTATIONE
875
TITULUS II. DE SACRAMENTO CONFIRMATIONIS
879
CAPUT I. DE CONFIRMATIONIS CELEBRATIONE
880
CAPUT II. DE CONFIRMATIONIS MINISTRO
882
CAPUT III. DE CONFIRMANDIS
889
CAPUT IV. DE PATRINIS
892
CAPUT V. DE COLLATAE CONFIRMATIONIS PROBATIONE ET ADNOTATIONE
894
TITULUS III. DE SANCTISSIMA EUCHARISTIA
897
CAPUT I. DE EUCHARISTICA CELEBRATIONE
899
Art. 1. DE SANCTISSIMAE EUCHARISTIAE MINISTRO
900
Art. 2. DE SANCTISSIMA EUCHARISTIA PARTICIPANDA
912
Art. 3. DE RITIBUS ET CAEREMONIIS EUCHARISTICAE CELEBRATIONIS
924
Art. 4. DE TEMPORE ET LOCO CELEBRATIONIS EUCHARISTIAE
931
CAPUT II. DE SANCTISSIMA EUCHARISTIA ASSERVANDA ET VENERANDA
934
CAPUT III. DE OBLATA AD MISSAE CELEBRATIONEM STIPE
945
TITULUS IV. DE SACRAMENTO PAENITENTIAE
959
CAPUT I. DE CELEBRATIONE SACRAMENTI
960
CAPUT II. DE SACRAMENTI PAENITENTIAE MINISTRO
965
CAPUT III. DE IPSO PAENITENTE
987
CAPUT IV. DE INDULGENTIIS
992
TITULUS V. DE SACRAMENTO UNCTIONIS INFIRMORUM
998
CAPUT I. DE SACRAMENTI CELEBRATIONE
999
CAPUT II. DE MINISTRO UNCTIONIS INFIRMORUM
1003
CAPUT III. DE IIS QUIBUS UNCTIO INFIRMORUM CONFERENDA SIT
1004
TITULUS VI. DE ORDINE
1008
CAPUT I. DE ORDINATIONIS CELEBRATIONE ET MINISTRO
1010
CAPUT II. DE ORDINANDIS
1024
Art. 1. DE REQUISITIS IN ORDINANDIS
1026
Art. 2. DE PRAEREQUISITIS AD ORDINATIONEM
1033
Art. 3. DE IRREGULARITATIBUS ALIISQUE IMPEDIMENTIS
1040
Art. 4. DE DOCUMENTIS REQUISITIS ET DE SCRUTINIO
1050
CAPUT III. DE ADNOTATIONE AC TESTIMONIO PERACTAE ORDINATIONIS
1053
TITULUS VII. DE MATRIMONIO
1055
CAPUT I. DE CURA PASTORALI ET DE IIS QUAE MATRIMONII CELEBRATIONI PRAEMITTI DEBENT
1063
CAPUT II. DE IMPEDIMENTIS DIRIMENTIBUS IN GENERE
1073
CAPUT III. DE IMPEDIMENTIS DIRIMENTIBUS IN SPECIE
1083
CAPUT IV. DE CONSENSU MATRIMONIALI
1095
CAPUT V. DE FORMA CELEBRATIONIS MATRIMONII
1108
CAPUT VI. DE MATRIMONIIS MIXTIS
1124
CAPUT VII. DE MATRIMONIO SECRETO CELEBRANDO
1130
CAPUT VIII. DE MATRIMONII EFFECTIBUS
1134
CAPUT IX. DE SEPARATIONE CONIUGUM
Art. 1. DE DISSOLUTIONE VINCULI
1141
Art. 2. DE SEPARATIONE MANENTE VINCULO
1151
CAPUT X. DE MATRIMONII CONVALIDATIONE
Art. 1. DE CONVALIDATIONE SIMPLICI
1156
Art. 2. DE SANATIONE IN RADICE
1161
PARS II. DE CETERIS ACTIBUS CULTUS DIVINI
TITULUS I. DE SACRAMENTALIBUS
1166
TITULUS II. DE LITURGIA HORARUM
1173
TITULUS III. DE EXEQUIIS ECCLESIASTICIS
1176
CAPUT I. DE EXEQUIARUM CELEBRATIONE
1177
CAPUT II. DE IIS QUIBUS EXEQUIAE ECCLESIASTICAE CONCEDENDAE SUNT AUT DENEGANDAE
1183
TITULUS IV. DE CULTU SANCTORUM, SACRARUM IMAGINUM ET RELIQUIARUM
1186
TITULUS V DE VOTO ET IUREIURANDO
CAPUT I. DE VOTO
1191
CAPUT II. DE IUREIURANDO
1199
PARS III. DE LOCIS ET TEMPORIBUS SACRIS
TITULUS I. DE LOCIS SACRIS
1205
CAPUT I. DE ECCLESIIS
1214
CAPUT II. DE ORATORIIS ET DE SACELLIS PRIVATIS
1223
CAPUT III. DE SANCTUARIIS
1230
CAPUT IV. DE ALTARIBUS
1235
CAPUT V. DE COEMETERIIS
1240
TITULUS II. DE TEMPORIBUS SACRIS
1244
CAPUT I. DE DIEBUS FESTIS
1246
CAPUT II. DE DIEBUS PAENITENTIAE
1249
LIBER V. DE BONIS ECCLESIAE TEMPORALIBUS
1254
TITULUS I. DE ACQUISITIONE BONORUM
1259
TITULUS II. DE ADMINISTRATIONE BONORUM
1273
TITULUS III. DE CONTRACTIBUS AC PRAESERTIM DE ALIENATIONE
1290
TITULUS IV. DE PIIS VOLUNTATIBUS IN GENERE ET DE PIIS FUNDATIONIBUS
1299
LIBER VI DE SANCTIONIBUS POENALIBUS IN ECCLESIA
PARS I DE DELICTIS ET POENIS IN GENERE
TITULUS I DE DELICTORUM PUNITIONE GENERATIM
1311
TITULUS II. DE LEGE POENALI AC DE PRAECEPTO POENALI
1313
TITULUS III DE SUBIECTO POENALIBUS SANCTIONIBUS OBNOXIO
1321
TITULUS IV DE POENIS ALIISQUE PUNITIONIBUS
CAPUT I DE CENSURIS
1331
CAPUT II DE POENIS EXPIATORIIS
1336
CAPUT III DE REMEDIIS POENALIBUS ET PAENITENTIIS
1339
TITULUS V DE POENARUM APPLICATIONE
1341
TITULUS VI DE POENARUM REMISSIONE ET DE ACTIONUM PRAESCRIPTIONE
1354
PARS II DE SINGULIS DELICTIS DEQUE POENIS IN EADEM CONSTITUTIS
TITULUS I DE DELICTIS CONTRA FIDEM ET ECCLESIAE UNITATEM
1364
TITULUS II DE DELICTIS CONTRA ECCLESIASTICAM AUCTORITATEM ET MUNERUM EXERCITIUM
1370
TITULUS III DE DELICTIS CONTRA SACRAMENTA
1379
TITULUS IV DE DELICTIS CONTRA BONAM FAMAM ET DE DELICTO FALSI
1390
TITULUS V DE DELICTIS CONTRA SPECIALES OBLIGATIONES
1392
TITULUS VI DE DELICTIS CONTRA HOMINIS VITAM, DIGNITATEM ET LIBERTATEM
1397
TITULUS VII NORMA GENERALIS
1399
LIBER VII. DE PROCESSIBUS
PARS I. DE IUDICIIS IN GENERE
1400
TITULUS I. DE FORO COMPETENTI
1404
TITULUS II. DE VARIIS TRIBUNALIUM GRADIBUS ET SPECIEBUS
1417
CAPUT I. DE TRIBUNALI PRIMAE INSTANTIAE
Art. 1. DE IUDICE
1419
Art. 2. DE AUDITORIBUS ET RELATORIBUS
1428
Art. 3. DE PROMOTORE IUSTITIAE, VINCULI DEFENSORE ET NOTARIO
1430
CAPUT II. DE TRIBUNALI SECUNDAE INSTANTIAE
1438
CAPUT III. DE APOSTOLICAE SEDIS TRIBUNALIBUS
1442
TITULUS III. DE DISCIPLINA IN TRIBUNALIBUS SERVANDA
CAPUT I. DE DISCIPLINA IUDICUM ET TRIBUNALIUM MINISTRORUM
1446
CAPUT II. DE ORDINE COGNITIONUM
1458
CAPUT III. DE TERMINIS ET DILATIONIBUS
1465
CAPUT IV. DE LOCO IUDICII
1468
CAPUT V. DE PERSONIS IN AULAM ADMITTENDIS ET DE MODO CONFICIENDI ET CONSERVANDI ACTA
1470
TITULUS IV. DE PARTIBUS IN CAUSA
CAPUT I. DE ACTORE ET DE PARTE CONVENTA
1476
CAPUT II. DE PROCURATORIBUS AD LITES ET ADVOCATIS
1481
TITULUS V. DE ACTIONIBUS ET EXCEPTIONIBUS
CAPUT I. DE ACTIONIBUS ET EXCEPTIONIBUS IN GENERE
1491
CAPUT II. DE ACTIONIBUS ET EXCEPTIONIBUS IN SPECIE
1496
PARS II. DE IUDICIO CONTENTIOSO
SECTIO I. DE IUDICIO CONTENTIOSO ORDINARIO
TITULUS I. DE CAUSAE INTRODUCTIONE
CAPUT I. DE LIBELLO LITIS INTRODUCTORIO
1501
CAPUT II. DE CITATIONE ET DENUNTIATIONE ACTORUM IUDICIALIUM
1507
TITULUS II. DE LITIS CONTESTATIONE
1513
TITULUS III. DE LITIS INSTANTIA
1517
TITULUS IV. DE PROBATIONIBUS
1526
CAPUT I. DE PARTIUM DECLARATIONIBUS
1530
CAPUT II. DE PROBATIONE PER DOCUMENTA
1539
Art. 1. DE NATURA ET FIDE DOCUMENTORUM
1540
Art. 2. DE PRODUCTIONE DOCUMENTORUM
1544
CAPUT III. DE TESTIBUS ET ATTESTATIONIBUS
1547
Art. 1. QUI TESTES ESSE POSSUNT
1549
Art. 2. DE INDUCENDIS ET EXCLUDENDIS TESTIBUS
1551
Art. 3. DE TESTIUM EXAMINE
1558
Art. 4. DE TESTIMONIORUM FIDE
1572
CAPUT IV. DE PERITIS
1574
CAPUT V. DE ACCESSU ET DE RECOGNITIONE IUDICIALI
1582
CAPUT VI. DE PRAESUMPTIONIBUS
1584
TITULUS V. DE CAUSIS INCIDENTIBUS
1587
CAPUT I. DE PARTIBUS NON COMPARENTIBUS
1592
CAPUT II. DE INTERVENTU TERTII IN CAUSA
1596
TITULUS VI. DE ACTORUM PUBLICATIONE, DE CONCLUSIONE IN CAUSA ET DE CAUSAE DISCUSSIONE
1598
TITULUS VII. DE IUDICIS PRONUNTIATIONIBUS
1607
TITULUS VIII. DE IMPUGNATIONE SENTENTIAE
CAPUT I. DE QUERELA NULLITATIS CONTRA SENTENTIAM
1619
CAPUT II. DE APPELLATIONE
1628
TITULUS IX. DE RE IUDICATA ET DE RESTITUTIONE IN INTEGRUM
CAPUT I. DE RE IUDICATA
1641
CAPUT II. DE RESTITUTIONE IN INTEGRUM
1645
TITULUS X. DE EXPENSIS IUDICIALIBUS ET DE GRATUITO PATROCINIO
1649
TITULUS XI. DE EXSECUTIONE SENTENTIAE
1650
SECTIO II. DE PROCESSU CONTENTIOSO ORALI
1656
PARS III. DE QUIBUSDAM PROCESSIBUS SPECIALIBUS
TITULUS I. DE PROCESSIBUS MATRIMONIALIBUS
CAPUT I. DE CAUSIS AD MATRIMONII NULLITATEM DECLARANDAM
Art. 1. De foro competenti et de tribunalibus
1671
Art. 2. De iure impugnandi matrimonium
1674
Art. 3. De causae introductione et instructione
1675
Art. 4. De sententia, de eiusdem impugnationibus et exsecutione
1679
Art. 5. De processu matrimoniali breviore coram Episcopo
1683
Art. 6. De processu documentali
1688
Art. 7 - Normae generales
1691
CAPUT II. DE CAUSIS SEPARATIONIS CONIUGUM
1692
CAPUT III. DE PROCESSU AD DISPENSATIONEM SUPER MATRIMONIO RATO ET NON CONSUMMATO
1697
CAPUT IV. DE PROCESSU PRAESUMPTAE MORTIS CONIUGIS
1707
TITULUS II. DE CAUSIS AD SACRAE ORDINATIONIS NULLITATEM DECLARANDAM
1708
TITULUS III. DE MODIS EVITANDI IUDICIA
1713
PARS IV. DE PROCESSU POENALI
CAPUT I. DE PRAEVIA INVESTIGATIONE
1717
CAPUT II DE PROCESSUS EVOLUTIONE
1720
CAPUT III DE ACTIONE AD DAMNA REPARANDA
1729
PARS V. DE RATIONE PROCEDENDI IN RECURSIBUS ADMINISTRATIVIS ATQUE IN PAROCHIS AMOVENDIS VEL TRANSFERENDIS
SECTIO I. DE RECURSU ADVERSUS DECRETA ADMINISTRATIVA
1732
SECTIO II. DE PROCEDURA IN PAROCHIS AMOVENDIS VEL TRANSFERENDIS
CAPUT I. DE MODO PROCEDENDI IN AMOTIONE PAROCHORUM
1740
CAPUT II. DE MODO PROCEDENDI IN TRANSLATIONE PAROCHORUM
1748