Lingue    

Canon
CODEX CANONUM ECCLESIARUM ORIENTALIUM
CANONES PRAELIMINARES
1
TITULUS I DE CHRISTIFIDELIBUS EORUMQUE OMNIUM IURIBUS ET OBLIGATIONIBUS
7
TITULUS II DE ECCLESIIS SUI IURIS ET DE RITIBUS
27
CAPUT I DE ASCRIPTIONE ALICUI ECCLESIAE SUI IURIS
29
CAPUT II DE RITIBUS SERVANDIS
39
TITULUS III DE SUPREMA ECCLESIAE AUCTORITATE
42
CAPUT I DE ROMANO PONTIFICE
43
CAPUT II DE COLLEGIO EPISCOPORUM
49
TITULUS IV DE ECCLESIIS PATRIARCHALIBUS
55
CAPUT I DE ELECTIONE PATRIARCHARUM
63
CAPUT II DE IURIBUS ET OBLIGATIONIBUS PATRIACHARUM
78
CAPUT III DE SYNODO EPISCOPORUM ECCLESIAE PATRIARCHALIS
102
CAPUT IV DE CURIA PATRIARCHALI
114
CAPUT V DE SEDE PATRIARCHALI VACANTE VEL IMPEDITA
126
CAPUT VI DE METROPOLITIS ECCLESIAE PATRIARCHALIS
133
CAPUT VII DE CONVENTU PATRIARCHALI
140
CAPUT VIII DE TERRITORIO ECCLESIAE PATRIARCHALIS ATQUE DE POTESTATE PATRIARCHAE ET SYNODORUM EXTRA HOC TERRITORIUM
146
TITULUS V DE ECCLESIIS ARCHIEPISCOPALIBUS MAIORIBUS
151
TITULUS VI DE ECCLESIIS METROPOLITANIS CETERISQUE ECCLESIIS SUI IURIS
CAPUT I DE ECCLESIIS METROPOLITANIS SUI IURIS
155
CAPUT II DE CETERIS ECCLESIIS SUI IURIS
174
TITULUS VII DE EPARCHIIS ET DE EPISCOPIS
CAPUT I DE EPISCOPIS
177
Art. I DE ELECTIONE EPISCOPORUM
180
Art. II DE IURIBUS ET OBLIGATIONIBUS EPISCOPORUM EPARCHIALIUM
190
Art. III DE EPISCOPIS COADIUTORIBUS ET DE EPISCOPIS AUXILIARIBUS
212
Art. IV DE SEDE EPARCHIALI VACANTE VEL IMPRDITA
219
Art. V DE ADMINISTRATORIBUS APOSTOLICIS
234
CAPUT II DE ORGANIS EPISCOPUM EPARCHIALEM IN REGIMINE EPARCHIAE ADIUVANTIBUS
Art. I DE CONVENTU EPARCHIALI
235
Art. II DE CURIA EPARCHIALI
243
1° De Protosyncello et de Syncellis
245
2° De cancellario aliisque notariis et de archivo curiae eparchialis
252
3° De oeconomo eparchiali et de consilio a rebus oeconomicis
262
Art. III DE CONSILIO PRESBYTERALI ET DE COLLEGIO CONSULTORUM EPARCHIALIUM
264
Art. IV DE CONSILIO PASTORALI
272
Art. V DE PROTOPRESBYTERIS
276
CAPUT III DE PAROECIIS, DE PAROCHIS ET DE VICARIIS PAROECIALIBUS
279
CAPUT IV DE RECTORIBUS ECCLESIARUM
304
TITULUS VIII DE EXARCHIIS ET DE EXARCHIS
311
TITULUS IX DE CONVENTIBUS HIERARCHARUM PLURIUM ECCLESIARUM SUI IURIS
322
TITULUS X DE CLERICIS
323
CAPUT I DE INSTITUTIONE CLERICORUM
328
Art. I DE SEMINARIIS ERIGENDIS ET REGENDIS
331
Art. II DE INSTITUTIONE AD MINISTERIA
342
CAPUT II DE ASCRIPTIONE CLERICORUM ALICUI EPARCHIAE
357
CAPUT III DE IURIBUS ET OBLIGATIONIBUS CLERICORUM
367
CAPUT IV DE AMISSIONE STATUS CLERICALIS
394
TITULUS XI DE LAICIS
399
TITULUS XII DE MONACHIS CETERISQUE RELIGIOSIS ET DE SODALIBUS ALIORUM INSTITUTORUM VITAE CONSECRATAE
CAPUT I DE MONACHIS CETERISQUE RELIGIOSIS
Art. I CANONES GENERALES
410
1° De dependentia religiosorum ab Episcopo eparchiali, a Patriarcha, a Sede Apostolica.
412
2° De Superioribus et de sodalibus institutorum religiosorum
418
Art. II DE MONASTERIIS
433
1° De erectione et de suppressione monasteriorum
435
2° De monasteriorum Superioribus, Synaxibus et oeconomis
441
3° De admissione in monasterium sui iuris et de novitiatu
448
4° De consecratione seu professione monastica
462
5° De institutione sodalium et de disciplina monastica
471
6° De eremitis
481
7° De monasterio stauropegiaco
486
8° De transitu ad aliud monasterium
487
9° De exclaustratione et de discessu a monasterio
489
10° De dimissione monachorum
497
Art. III DE ORDINIBUS ET CONGREGATIONIBUS
504
1° De erectione et de suppressione ordinis, congregationis, provinciae, domus
506
2° De Superioribus, de Synaxibus et de oeconomis in ordinibus et congregationibus
511
3° De admissione in ordines et congregationes et de novitiatu
517
4° De professione in ordinibus et congregationibus
526
5° De institutione sodalium et de disciplina religiosa in ordinibus et congregationibus
536
6° De transitu ad alium ordinem vel congregationem aut ad monasterium sui iuris
544
7° De exclaustratione et de discessu ab ordine vel congregatione
546
8° De dimissione ab ordine vel congregatione
551
CAPUT II DE SOCIETATIBUS VITAE COMMUNIS AD INSTAR RELIGIOSORUM
554
CAPUT III DE INSTITUTIS SAECULARIBUS
563
CAPUT IV DE ALIIS FORMIS VITAE CONSECRATAE ATQUE DE SOCIETATIBUS VITAE APOSTOLICAE
570
TITULUS XIII DE CHRISTIFIDELIUM CONSOCIATIONIBUS
573
TITULUS XIV DE EVANGELIZATIONE GENTIUM
584
TITULUS XV DE MAGISTERIO ECCLESIASTICO
CAPUT I DE ECCLESIAE MUNERE DOCENDI IN GENERE
595
CAPUT II DE VERBI DEI MINISTERIO
607
Art. I DE VERBI DEI PRAEDICATIONE
609
Art. II DE INSTITUTIONE CATECHETICA
617
CAPUT III DE EDUCATIONE CATHOLICA
627
Art. I DE SCHOLIS, PRAESERTIM CATHOLICIS
631
Art. II DE CATHOLICIS STUDIORUM UNIVERSITATIBUS
640
Art. III DE ECCLESIASTICIS STUDIORUM UNIVERSITATIBUS ET FACULTATIBUS
646
CAPUT IV DE INSTRUMENTIS COMMUNICATIONIS SOCIALIS ET IN SPECIE DE LIBRIS
651
TITULUS XVI DE CULTU DIVINO ET PRAESERTIM DE SACRAMENTIS
667
CAPUT I DE BAPTISMO
675
CAPUT II DE CHRISMATIONE SANCTI MYRI
692
CAPUT III DE DIVINA EUCHARISTIA
698
CAPUT IV DE SACRAMENTO PAENITENTIAE
718
CAPUT V DE UNCTIONE INFIRMORUM
737
CAPUT VI DE SACRA ORDINATIONE
743
Art. I DE SACRAE ORDINATIONIS MINISTRO
744
Art. II DE SACRAE ORDINATIONIS SUBIECTO
754
1° De requisitis in candidatis ad sacram ordinationem
758
2° De impedimentis suscipiendi vel exercendi ordines sacros
762
Art. III DE EIS, QUAE SACRAE ORDINATIONI PRAEMITTI DEBENT
769
Art. IV DE SACRAE ORDINATIONIS TEMPORE, LOCO, ADNOTATIONE ET TESTIMONIO
773
CAPUT VII DE MATRIMONIO
776
Art. I DE CURA PASTORALI ET DE EIS, QUAE MATRIMONII CELEBRATIONI PRAEMITTI DEBENT
783
Art. II DE IMPEDIMENTIS DIRIMENTIBUS IN GENERE
790
Art. III DE IMPEDIMENTIS IN SPECIE
800
Art. IV DE MATRIMONIIS MIXTIS
813
Art. V DE CONSENSU MATRIMONIALI
817
Art. VI DE FORMA CELEBRATIONIS MATRIMONII
828
Art. VII DE MATRIMONII CONVALIDATIONE
1° De convalidatione simplici
843
2° De sanatione in radice
848
Art. VIII DE SEPARATIONE CONlUGUM
1° De dissolutione vinculi
853
2° De separatione manente vinculo
863
CAPUT VIII DE SACRAMENTALIBUS, DE LOCIS ET DE TEMPORIBUS SACRIS, DE CULTU SANCTORUM, DE VOTO ET DE IUREIURANDO
Art. I DE SACRAMENTALIBUS
867
Art. II DE LOCIS SACRIS
868
1° De ecclesiis
869
2° De coemeteriis et de exsequiis ecclesiasticis
874
Art. III DE DIEBUS FESTIS ET PAENITENTIAE
880
Art. IV DE CULTU SANCTORUM, SACRARUM ICONUM VEL IMAGINUM ET RELIQUIARUM
884
Art. V DE VOTO ET DE IUREIURANDO
889
TITULUS XVII DE BAPTIZATIS ACATHOLICIS AD PLENAM COMMUNIONEM CUM ECCLESIA CATHOLICA CONVENIENTIBUS
896
TITULUS XVIII DE OECUMENISMO SEU DE CHRISTIANORUM UNITATE FOVENDA
902
TITULUS XIX DE PERSONIS ET DE ACTIBUS IURIDICIS
CAPUT I DE PERSONIS
Art. I DE PERSONIS PHYSICIS
909
Art. II DE PERSONIS IURIDICIS
920
CAPUT II DE ACTIBUS IURIDICIS
931
TITULUS XX DE OFFICIIS
936
CAPUT I DE PROVISIONE CANONICA OFFICIORUM
938
Art. I DE ELECTIONE
947
Art. II DE POSTULATIONE
961
CAPUT II DE ADMISSIONE OFFICII
965
Art. I DE RENUNTIATIONE
967
Art. II DE TRANSLATIONE
972
Art. III DE AMOTIONE
974
Art. IV DE PRIVATIONE
978
TITULUS XXI DE POTESTATE REGIMINIS
979
TITULUS XXII DE RECURSIBUS ADVERSUS DECRETA ADMINISTRATIVA
996
TITULUS XXIII DE BONIS ECCLESIAE TEMPORALIBUS
1007
CAPUT I DE BONIS TEMPORALIBUS ACQUIRENDIS
1010
CAPUT II DE BONIS ECCLESIASTICIS ADMINISTRANDIS
1022
CAPUT III DE CONTRACTIBUS, PRAESERTIM DE ALIENATIONIBUS
1034
CAPUT IV DE PIIS VOLUNTATIBUS ET DE PIIS FUNDATIOMIBUS
1043
TITULUS XXIV DE IUDICIIS IN GENERE
1055
CAPUT I DE FORO COMPETENTI
1058
CAPUT II DE ADMINISTRIS TRIBUNALIUM
Art. I DE VICARIO IUDICIALI, DE IUDICIBUS ET DE AUDITORIBUS
1086
Art. II DE PROMOTORE IUSTITIAE, DE DEFENSORE VINCULI ET DE NOTARIO
1094
Art. III DE ADMINISTRIS TRIBUNALIUM EX DIVERSIS EPARCHIIS VEL ECCLESIIS SUI IURIS ASSUMENDIS
1102
CAPUT III DE OBLIGATIONIBUS IUDICUM ET ALIORUM ADMINISTRORUM TRIBUNALIUM
1103
CAPUT IV DE ORDINE COGNITIONUM
1117
CAPUT V DE IUDICII TERMINIS, DILATIONIBUS ET LOCO
1124
CAPUT VI DE PERSONIS IN AULAM ADMlTTENDIS ET DE MODO CONFICIENDI ET ASSERVANDI ACTA
1129
CAPUT VII DE ACTORE ET DE PARTE CONVENTA
1134
CAPUT VIII DE PROCURATORIBUS AD LITES ET DE ADVOCATIS
1139
CAPUT IX DE ACTIONIBUS ET DE EXCEPTIONIBUS
1149
CAPUT X DE MODIS EVITANDI IUDICIA
Art. I DE TRANSACTIONE
1164
Art. II DE COMPROMISSO IN ARBITROS
1168
TITULUS XXV DE IUDICIO CONTENTIOSO
CAPUT I DE IUDICIO CONTENTIOSO ORDINARIO
Art. I DE LIBELLO LITIS INTRODUCTORIO
1185
Art. II DE CITATIONE ET DE INTIMATIONE VEL NOTIFICATIONE ACTORUM IUDICIALIUM
1190
Art. III DE LITIS CONTESTATIONE
1195
Art. IV DE LITIS INSTANTIAE SUSPENSIONE, PEREMPTIONE ET RENUNTIATIONE
1199
Art. V DE PROBATIONIBUS
1207
1° De partium declarationibus
1211
2° De probatione per documenta
1220
3° De testibus et de testimoniis
1228
a) Qui testes esse possunt
1230
b) De inducendis et excludendis testibus
1232
c) De interrogatione testium
1239
d) De testimoniorum fide
1253
4° De peritis
1255
5° De accessu et de recognitione iudiciali
1263
6° De praesumptionibus
1265
Art. VI DE CAUSIS INCIDENTIBUS
1267
1° De partibus non comparentibus
1272
2° De interventu tertii in causa
1276
3° De attentatis lite pendente
1278
Art. VII DE ACTORUM PUBLICATIONE, DE CONCLUSIONE IN CAUSA ET DE CAUSAE DISCUSSIONE
1281
Art. VIII DE IUDICIS PRONUNTIATIONIBUS
1290
Art. IX DE IMPUGNATIONE SENTENTIAE
1° De querela nullitatis contra sententiam
1302
2° De appellatione
1309
Art. X DE RE IUDICATA, DE RESTITUTIONE IN INTEGRUM ET DE OPPOSITIONE TERTII
1° De re iudicata
1322
2° De restitutione in integrum
1326
3° De oppositione tertii
1330
Art. XI DE GRATUITO PATROCINIO ET DE EXPENSIS IUDICIALIBUS
1334
Art. XII DE EXSECUTIONE SENTENTIAE
1337
CAPUT II DE IUDICIO CONTENTIOSO SUMMARIO
1343
TITULUS XXVI DE QUIBUSDAM PROCESSIBUS SPECIALIBUS
CAPUT I DE PROCESSIBUS MATRIMONIALIBUS
Art. I DE CAUSIS AD MATRIMONII NULLITATEM DECLARANDAM
1.° De foro competenti et de tribunalibus
1357
2.° De iure impugnandi matrimonium
1360
3.° De causae introductione et instructione
1361
4.° De sententia, de eiusdem impugnationibus et exsecutione
1365
5.° De processu matrimoniali breviore coram Episcopo
1369
6.° De processu documentali
1374
7.° Normae generales
1377
Art. II DE CAUSIS SEPARATIONIS CONIUGUM
1378
Art. III DE PROCESSU PRAESUMPTAE MORTIS CONIUGIS
1383
Art. IV DE MODO PROCEDENDI AD OBTINENDAM SOLUTIONEM MATRIMONII NON CONSUMMATI AUT SOLUTIONEM MATRIMONII IN FAVOREM FIDEI
1384
CAPUT II DE CAUSIS AD SACRAE ORDINATIONIS NULLITATEM DECLARANDAM
1385
CAPUT III DE PROCEDURA IN PAROCHIS AMOVENDIS VEL TRANSFERENDIS
1388
Art. I DE MODO PROCEDENDI IN AMOTIONE PAROCHORUM
1389
Art. II DE MODO PROCEDENDI IN TRANSLATIONE PAROCHORUM
1397
TITULUS XXVII DE SANCTIONIBUS POENALIBUS IN ECCLESIA
CAPUT I DE DELICTIS ET POENIS IN GENERE
1401
CAPUT II DE POENIS IN SINGULA DELICTA
1436
TITULUS XXVIII DE PROCEDURA IN POENIS IRROGANDIS
CAPUT I DE IUDICIO POENALI
Art. I DE PRAEVIA INVESTIGATIONE
1468
Art. II DE IUDICII POENALIS EVOLUTIONE
1471
Art. III DE ACTIONE AD DAMNA REPARANDA
1483
CAPUT II DE IRROGATIONE POENARUM PER DECRETUM EXTRA IUDICIUM
1486
TITULUS XXIX DE LEGE, DE CONSUETUDINE ET DE ACTIBUS ADMINISTRATIVIS
CAPUT I DE LEGIBUS ECCLESIASTICIS
1488
CAPUT II DE CONSUETUDINE
1506
CAPUT III DE ACTIBUS ADMINISTRATIVIS
1510
Art. I DE PROCEDURA IN DECRETIS EXTRA IUDICIUM FERENDIS
1517
Art. II DE EXSECUTIONE ACTUUM ADMINISTRATIVORUM
1521
Art. III DE RESCRIPTIS
1527
1° De privilegiis
1531
2° De dispensationibus
1536
TITULUS XXX DE PRAESCRIPTIONE ET DE TEMPORIS SUPPUTATIONE
CAPUT I DE PRAESCRIPTIONE
1540
CAPUT II DE TEMPORIS SUPPUTATIONE
1543